maandag 16 april 2018

Samen sterk(er)

Auteur: Leonie Steggink
 
Kinderen werken op school vaak samen: coöperatieve werkvormen zijn aan de orde van de dag. Maar hoe vaak werken ze samen met kinderen uit andere groepen? Groepsoverstijgend samenwerken is leuk en leerzaam. Een vak dat zich daar bij uitstek voor leent, is lezen. Dit blog gaat in op de voordelen van de werkvorm samenlezen.
 

Wat is samenlezen
Wat is samenlezen? 
Steeds meer scholen hanteren vormen van lezen in duo’s, zoals duolezen, tutorlezen of maatjeslezen. Vaak zijn de duo’s min of meer gelijkwaardig. Bij samenlezen is dat anders: daarbij wordt juist een lezer met een hoger niveau gekoppeld aan een minder vaardige lezer. De betere lezer vervult dan de rol van tutor. 1

Onderzoek wijst uit…
Internationaal leesonderzoek wijst uit dat samenlezen werkt. Zwakke lezers profiteren van de persoonlijke feedback van de tutor: die corrigeert leesfouten immers direct. Daarnaast kunnen zwakke lezers zich beter concentreren en houden ze het lezen dus langer vol. Dat komt weer ten goede aan hun leesmotivatie. Maar ook de sterke lezers profiteren: het geven van feedback aan de zwakke lezer stimuleert de hogere denkvaardigheden en communicatieve vaardigheden van de tutor. Bovendien ontwikkelt de sterke lezer zijn invoelingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. 2
 
Win-win-situatie
De klas is een prima plek om samen te lezen. De effecten zijn echter nog groter als samenlezen groepsoverstijgend wordt ingezet. 3 Daar hebben bijvoorbeeld zwakke lezers uit de bovenbouw baat bij. Zij hebben vaak negatieve ervaringen opgedaan met lezen, waardoor ze het plezier verloren zijn. 4 Samenlezen kan in die situatie uitkomst bieden: wanneer oudere zwakke lezers als tutor jongere lezers helpen, ervaren zij eens hoe het is om de betere te zijn. Dat versterkt hun zelfbeeld en motivatie. 5 Elk van de twee heeft dus op zijn eigen manier baat bij samenlezen: een win-win-situatie.

Samenleesboeken serie 10
Samenleesboeken
Samenlezen draagt dus zowel bij aan het leesniveau als aan de leesmotivatie. Extra aantrekkelijk wordt het samenlezen met speciaal ontwikkelde Samenleesboeken. 6 Een Samenleesboek is geschreven op twee verschillende AVI-niveaus. Twee kinderen lezen dus in hetzelfde boek, maar elk op hun eigen niveau. De niveaus wisselen elkaar om de paar regels af, terwijl het verhaal gewoon doorloopt. De sterke lezer fungeert zo dus niet alleen als tutor, maar oefent tegelijkertijd ook op het eigen niveau. Zo worden beide lezers samen sterker!
 

Meer weten? Neem eens een kijkje op https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/


____________________________
1 Van de Mortel & Bouwman, 2015
2 Mijs, Egbertsen, oude Kamphuis & Vernooy, 2015
3 Vernooy & Egbertsen, 2012
4 Oostdam, Blok, Boendermaker, 2011
5 Mijs, Egbertsen, oude Kamphuis & Vernooy, 2015
6 Van de Mortel & Bouwman, 2015 Leonie Steggink
Als onderwijskundige bij Delubas denk ik na over nieuwe onderwijsmaterialen die leerzaam en leuk zijn voor kinderen én leerkrachten. Reuze-interessant werk waarbij ik mijn wetenschappelijke kennis kan combineren met mijn ervaring voor de klas. Meer weten of heb je een opmerking? Ik hoor het graag.
Foto's: Shutterstock.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten